top of page
ADVOCAAT THOMAS THYS VOOR PROFESSIONELE JURIDISCHE BIJSTAND

Mr. Thomas THYS

Advocaat

 

Tel:

04 76 23 41 71

 

Email:

thomas@advocaat-thys.be 

 

Adres:

Donk 37

2500 Lier - België

BTW nr:

BE0812 648 083

EXPERIENCE

Wenst u advies, of hebt u een probleem op een van volgende terreinen, dan kan Meester Thys uit Lier u wellicht van dienst zijn:

 • Familierecht

 • Huurzaken

 • Invordering van facturen

 • Verkeerszaken

 • Strafzaken

 • Handelszaken

Meester Thys heeft al meer dan 20 jaar ervaring aan de balie en is niet alleen actief als advocaat, maar ook als voorlopig bewindvoerder. Bovendien is hij lid van het bureau voor juridische bijstand in Mechelen bij de orde van advocaten.

Reken dus op zijn professionele en nauwgezette ondersteuning bij de opvolging van uw situatie, dossier of probleem.

Bij Meester Thys kunt u niet alleen altijd rekenen op een correct en eerlijk advies, maar ook op discretie en een grote stiptheid. Bovendien is hij erg betrouwbaar en steeds proactief in zijn aanpak. Hij is ook gemakkelijk bereikbaar en maakt gebruikt van alle moderne communicatiemiddelen om u van dienst te zijn.

Neem gerust een kijkje op deze website voor een overzicht van de dienstverlening van Meester Thys. 

DIENSTEN EN VAKGEBIEDEN: VAN FAMILIERECHT TOT STRAFZAKEN
E
Familierecht
Huurzaken
Facturen
Verkeerszaken
Strafzaken
Handelszaken
Medisch recht
Bouwzaken
 • Echtscheidingen, al dan niet met onderlinge toestemming

 • Regelingen en problemen met kinderen

 • Nalatenschappen

 • Erfenissen

 • Alles in verband met samenwonen

 • Voor huurder

 • Voor verhuurder

 • Voor woningen

 • Voor bedrijfspanden en handelhuur

 • Tussen handelaars

 • Tussen handelaars en particulieren

 • Alle verkeersovertredingen op strafrechtelijk gebied

 • Burgerlijke procedure voor de politierechtbank bij verkeersongevallen

 • Voor dader

 • Voor slachtoffer

 • Voor correctionele zaken in eerste aanleg en in beroep

 • Bijstand bij verhoor bij politie en/of de onderzoeksrechter

 • Nazicht contract

 • Handelsbetwistingen

 • Voor dokter

 • Voor patiënt

 • Voor medische fouten en het bekomen van schadevergoedingen door medische fouten

 • Particulieren tegenover aannemers voor al dan niet slecht uitgevoerde werken

Bekijk onze tariefprincipes
SKILLS
Omdat duidelijkheid over de kostprijs belangrijk is, licht ik u graag in over de te verwachten erelonen en kosten.
EERSTE RAAD
 

Dat is een eerste advies waarbij u raad krijgt over het voorkomen of oplossen van problemen. Tijdens deze consultatie van ongeveer een halfuur krijgt u een richtinggevend mondeling advies. Als dit advies leidt tot een verdere behandeling van uw dossier, wordt dit bedrag verrekend in de eindafrekening. Leidt dit advies niet tot een dossier dan is een ereloon verschuldigd van 100,00 Eur per uur

We bespreken de kostprijs vooraf. In de mate van het mogelijke schat ik de totale kostprijs zodat u ingelicht bent over de financiële gevolgen van de behandeling van de zaak. Bovendien kunt u steeds de verdere kosten van uw dossier met mij bespreken en controleren of u binnen uw budget blijft. Bij nieuwe ontwikkelingen met mogelijk extra werk en kosten, wordt u daarover snel ingelicht.

Om de betaling te spreiden, vraag ik u om in de loop van het dossier voorschotten te storten, zogenaamde “provisienota’s”. Dat vermijdt financiële verrassingen.

SPECIFIEKE 'ABONNEMENTSREGELING': VAST TARIEF BIJ REGELMATIGE TUSSENKOMST
 

Indien u regelmatig beroep dient te doen op een raadsman, kan een overeenkomst worden opgesteld, waarbij vaste tarieven worden overeengekomen, zodat u altijd op voorhand weet wat uw raadsman u zal kosten.

DE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
 

Een rechtsbijstandsverzekering dient de kosten en erelonen van de door u gekozen advocaat te betalen. U hebt hierbij steeds de vrije keuze van raadsman. Een verzekeringsmaatschappij of makelaar mag u dan ook nooit een advocaat opdringen.

DE ONKOSTEN EN ERELONEN BEVATTEN EEN GEDETAILLEERDE OPGAVE VAN:

1) DE GELEVERDE JURIDISCHE PRESTATIES (HET ERELOON)

Het ereloon van de advocaat wordt berekend volgens een vast uurtarief, een waardetarief (%) of een vast bedrag.

Het vast uurtarief. Het kantoor maakt een verschil tussen juridische werkuren (opstellen van besluiten, opzoekingen, enz. ) en niet-juridische werkuren (de duur van verplaatsingen, lange wachttijden op de zittingen van de Rechtbanken voor de eigenlijke behandeling van uw zaak , enz. ). Het uurtarief voor juridisch werk bedraagt tussen € 125,00 en € 175,00 per uur, afhankelijk van dringendheid, de aard van de zaak, de belangrijkheid van de zaak en de moeilijkheidsgraad.

Het waardetarief. In dit geval wordt er een overeenkomst afgesloten om het ereloon te laten afhangen van de waarde van het dossier. Deze berekeningswijze wordt gehanteerd bij het invorderen van openstaande facturen en schulden. Dit percentage of bedrag wordt vooraf afgesproken. De gekozen berekeningswijze en de gehanteerde prijzen spreken we samen af.

2) KANTOORKOSTEN

Dat zijn kosten van briefwisseling, dactylografie, opening van het dossier, verplaatsingskosten, kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, e-mail…), kosten van fotokopie...
De meest voorkomende kosten zijn:

Dossierkost: 50,00 Eur (voor opstart dossier)

Briefwisseling: 11,00 Eur per blad.
Verplaatsingen: 0,50 Eur per kilometer.
Dactylografie (andere dan brieven): 12,50 Eur per pagina.
Fotokopieën: 0,30 Eur per pagina.

3) GERECHTSKOSTEN

Dit zijn de kosten van dagvaarding, uitvoering van het vonnis, griffierechten, voor afschriften welke op de rechtbank moeten worden aangevraagd, etc.

Heel wat van deze gerechtskosten zijn terugvorderbaar op de verliezende partij. Bovendien maakt u in dat geval ook aanspraak op de rechtsplegingvergoeding (= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen
van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij).

4) ANDERE SPECIFIEKE KOSTEN

Naast bovenstaande kosten, kunnen er ook specifieke kosten van toepassing zijn, zoals deurwaarderskosten, expertverslagen, vertalingen, etc. Deze worden transparant doorgerekend.

'NO CURE NO PAY'
 

Dit is een overeenkomst tussen advocaat en cliënt waarbij het ereloon van de advocaat volledig afhangt van de uitslag van het proces. Dit is in België niet toegestaan omdat het de noodzakelijke onafhankelijkheid van de advocaat in gevaar brengt.

EXPERTISE
CONTACT
bottom of page